InstruktA?rer/ledere mv.

Deltag i et spA�ndende og levende teater og kultur skabende miljA?, hvor vi alle brA�nder for vores aktiviteter, frivillighed og fA�llesskab i vores forening.
I dag bestA?r Frederiksberg Teater af 2 afdelinger:
Teater – ShowkorHvoraf teaterafdelingen er den stA?rste, og Frederiksberg Teaters Showkor og FilmvA�rkstedet er under udvikling.

For alle vores frivillige medarbejdere er det et krav:
Vi voksne pA? teatret er rollemodeller for vores mange medlemmer – Vi skal gA? foran og vise vejen – Vi skal vA�re medvirkende til, at vores medlemmer har en ordentlig omgangstone, tager godt imod nye medlemmer, og nA?r vi er ude pA? opgaver, at vores medlemmer reprA�sentere Frederiksberg Teater fra deres bedste side.
Vi kan som voksne ikke stille krav til vores medlemmer uden selv, at opfylde dem.Alle medarbejdere i Frederiksberg Teater uanset i funktion, er frivillige (ulA?nnet).
Vi er alle med i Frederiksberg Teater fordi vi synes det er sjovt og vi gennem teatret har et godt netvA�rk.

InstruktA?rer mv. betaler ikke foreningskontingent.

Ser du ikke noget her vi sA?ger, sA? kontakt os alligevel, vi sA?ger ofte gode og frivillige instruktA?rer, der vil vA�re med i vores fA�llesskab.

Under linket om det at vA�re InstruktA?r/Leder i Frederiksberg Teater kan du lA�se om, hvilken krav vi stiller og hvad vi kan til byde dig.BemA�rk: Vi indhenter altid bA?rneattester pA? nye frivilligeVi glA�der os til, at hA?rer fra dig.Skriv til: gert@frederiksbergteater.dkEller ring til os: tlf. 38 71 82 85og snak med Gert V. NielsenA�LA�s mere her PDF Fil:
Om det at vA�re Leder/InstruktA?r i Frederiksberg Teater
Kom og vA�r med i et levende kultur skabende miljA?

Teaterafdelingen:
Til tid og anden sA?ger vi instruktA?rer, produktionsledere/assistenter til Frederiksberg Teater.
Alle er frivillige og ulA?nnet pA? vort teater, ligesom alle de mange andre medarbejdere pA? teatret.
Det vi i stedet f.eks. kan tilbyde vores instruktA?rer er en instruktA?r uddannelse indenfor bA?rne- ungdomsarbejdet der tager mellem et til to A?r alt eget valg og A?nske, samt vi vil prA?ve, at give vores produktionsledere/assistenter en “uddannelse” der er sA? bred som muligt indenfor deres omrA?de.
Desuden tilbyder vi deltagelse i andre kurser indenfor teaterarbejdet mv. og gratisA�A� medlemskab af DATS – Landsforeningen for dramatisk virksomhed.
Desuden har vi forskellige socialearrangementer i Frederiksberg Teater sA?som: Cafeaftener mv.

Men selvom alle er frivillige og ikke fA?r lA?n for deres arbejde, sA? forlanger vi alligevel noget af de folk vi skal arbejde sammen med.
Det handler om, ansvarlighed, at tage del i teatrets sociale liv, at aftaler der indgA?s de ogsA? bliver holdt, vi mA?der til tiden, og vi kan bygge videre pA? dig som en af vores faste instruktA?rer i vores forening.
Vi voksne pA? teatret er rollemodeller for vores mange medlemmer, og skal gA? foran og vise vejen.
Vi kan som voksne ikke stille krav til vores medlemmer uden selv, at opfylde dem.

Holdledelsen
PA? hvert enkelt teaterhold bestA?r holdledelsen af: mindst 2 instruktA?rer, en produktionsleder, og evt. en produktionsassistent.

Vi ser meget gerne en aldersspredning af vores instruktA?rstab, sA? vi ikke kun har unge/A�ldre, vi ser det som en fordel, vi kan blande de unges livsmod og fandenivoldske krA�ft, med de lidt A�ldres livserfaring. Det mener vi, giver en stabilitet og en god forening.
Krav ang. BA?rneattester SE HERA�

Produktionsleder til et af vores ungdomshold
(Der er her tale om et spA�ndende job, hvor vi sA?ger en produktionsleder til efter sommerferien til et nyt instruktA?rteam).

Vi sA?ger en M/K til vores instruktA?rteams pA? “Kulissen” et yderst veldrevet teaterhold, men hvor instruktA?rtemaet vil vA�re nyt, hvor du vil indgA? i dette teater som produktionsleder, og helt alene vil du ikke stA?, da du vil i starten blive vejledt i jobbet af en af vores erfarende instruktA?rer.

Vi tager BA?rn/unge skuespillet og undervisningen seriA?st, vi stiller krav, samtidig med vi skal have det sjovt.
Der spilles for det meste teaterstykker af en en time til 1A? times tid, pA? et rimeligt hA?jt niveau, hvor vi lA�gge vA�gt pA? kvalitet bA?de med forestillingsarbejdet, og den undervisning vi giver vores unge.

Du kommer til at arbejde i et team sammen med en instruktA?r og en instruktA?rassistent pA? teaterholdet, og tilsammen danner i et ledelsesteam for teaterholdet, hvor i tilrettelA�gger den ugentlige A?vegang, evt. weekend A?vning op til en forestilling, andre aktiviteter pA? teaterholdet og finder egnet forestillinger til teaterholdet, eller I selv skriver teaterstykkerne.

Fast A?vedag for teaterholdet er: Torsdag kl.19.00 til kl.21.00

Vores krav til dig:
Min. alder 25 A?r
(Vi ser gerne A�ldre M/Kera�� med livserfaring mellem vores ansA?gere).

Du er til at stole pA?, og indgA?et aftaler de overholdes.
Kan tage medansvar overfor teaterholdet.
Deltage aktivt i planlA�gningen af teaterholdet.
Deltage aktivt i fA�lles instruktA?rmA?der i Frederiksberg Teater (mellem 3 til 4 pA? A?rsbasis)
Deltagelse i teatret A?rlige visionsdag (Altid sidste lA?rdag i august mA?ned)
Aktiv deltagelse i teatrets A?vrige virke.

Vi kan tilbyde:
Deltagelse i et af Danmarks stA?rste amatA?rteatre, for bA?rn, unge og voksne.
Medlemskab af (Dats) Landsforeningen for dramatisk virksomhed

Deltagelse i kurser inden for de omrA?der du arbejder med pA? teatret.
(Vi afholder selv interne kurser, der lA?bende bliver afviklet i lA?bet af A?ret i Frederiksberg Teater regi, samt eksterne kurser i samarbejde med DATS (Dansk AmatA?r Teater Samvirke mv.)

Deltagelse i socialt samvA�r med mange forskellige mennesker, frivillige og vores medlemmer.
(Bl.a. vores cafeaftner der bliver afholdt 3 til 4 gange om A?ret).

Et godt socialt fA�llesskab hvor vi hjA�lper og stA?tter hinanden.

Efter et A?r som frivillig medarbejder/instruktA?r kan du fA? en udtalelse fra vort teater, som du kan gA?re brug af ved ansA?gninger til uddannelsesinstitutioner i erhvervs- og jobmA�ssig A?jemed.

Vi gA?r opmA�rksom pA?:
Alt arbejde i Frederiksberg Teater er frivilligt (ulA?nnet), og
Vi satser pA? folk, vi kan arbejde fremadrettet med og vi ser dig som en del af fremtiden pA? vort teater.
Vi A?nsker medarbejdere, vi kan satse pA?, der er stabile og har visioner.

Inden du kontakter os lA�s gerne vores brochure om det at vA�re frivillig instruktA?r i Frederiksberg Teater, pA? vores hjemmeside under linket frivillige sA?ges.

Kontakt: Souschef Michelle Feldborg Kristensen – Tlf.: 28 90 94 32A� eller Mail: michelle@frederiksbergteater.dk

Praktisk assistent til “De Sure Voksne – De ForkA�lede BA?rn”

“De Sure Voksne – De ForkA�lede BA?rn” er et band bestA?ende af fem voksne musikere, samt fire til fem bA?rn mellem 9 A?r og 13 A?r.
Vores musik er det vi selv kalder bA?rne rock, pop og lidt jazz.

Vi sA?ger en kvinde som praktisk assistent hvis hovedopgave bliver at tage sig af de praktiske ting i forhold til bandet, sA?som at sA?rge for at der er kaffe, og saftevand til bA?rnene i vores pauser, at sA?rge for bA?rnene nA?r vi er ude og optrA�de., men udover kan der ogsA? vA�re andre opgaver som f.eks. tage noter ved A?vedage, og nA?r vi afholder mA?der.

A?vedag er fast hver mandag fra kl.18.00 til kl.20.00, det mA? dog pA?regnes at du mA?der ca. et kvarter fA?r, og ca. bliver et kvarterA� efter A?ve gang.
Desuden har vi mellem to til tre A?ve weekender i lA?bet af A?ret.
Hvor mange optrA�dener vi har pA? A?rsbasis er meget forskelligt, og foregA?r primA�rt i weekender.

Vores krav til dig:
Min. alder 25 A?r
(Vi ser gerne A�ldre kvinde med livserfaring mellem vores ansA?gere).

Du kan lide bA?rn, og du kan sA�tte dig igennem.

Du er til at stole pA?, og indgA?et aftaler de overholdes.

Brug af PC. pA? bruger niveua.

StA? for de praktiske ting omkring bandet.

Kan tage medansvar i bandet.

Deltage aktivt i bandets mA?der .

Deltage aktivt i fA�lles instruktA?rmA?der i Frederiksberg Teater (mellem 3 til 4 pA? A?rsbasis)

Deltagelse i teatret A?rlige visionsdag (Altid sidste lA?rdag i august mA?ned).

Aktiv deltagelse i teatrets A?vrige virke.

Vi kan tilbyde:
Deltagelse i et af Danmarks stA?rste amatA?rteatre, for bA?rn, unge og voksne.

Medlemskab af (Dats) Landsforeningen for dramatisk virksomhed

Evt. deltagelse i kurser inden for de omrA?der du arbejder med pA? teatret.
(Vi afholder selv interne kurser, der lA?bende bliver afviklet i lA?bet af A?ret i Frederiksberg Teater regi, samt eksterne kurser i samarbejde med
DATS (Dansk AmatA?r Teater Samvirke mv.)

Deltagelse i socialt samvA�r med mange forskellige mennesker, frivillige og vores medlemmer.
(Bl.a. vores cafeaftner der bliver afholdt 3 til 4 gange om A?ret).

Et godt socialt fA�llesskab hvor vi hjA�lper og stA?tter hinanden.

Efter et A?r som frivillig medarbejder/instruktA?r kan du fA? en udtalelse fra vort teater, som du kan gA?re brug af ved ansA?gninger til uddannelsesinstitutioner i erhvervs- og jobmA�ssig A?jemed.

Vi gA?r opmA�rksom pA?:
Alt arbejde i Frederiksberg Teater er frivilligt (ulA?nnet), og
Vi satser pA? folk, vi kan arbejde fremadrettet med og vi ser dig en del af fremtiden pA? vort teater.
Vi A?nsker medarbejdere, vi kan satse pA?, der er stabile og har visioner.

Kontakt: Teaterleder Gert V. Nielsen – Tlf. 61 26 64 93 – Mail: gert@frederiksbergteater.dk