Medarbejdersiden

(En side for alle frivillige medarbejdere i Frederiksberg Teater)
Men andre har selvfA?lgelig ogsA? lov til, at se med….


Husk: Som frivillig medarbejder i Frederiksberg Teater
Har du ogsA? pligt til og holde dig informeret
En informationskA�de gA?r to veje.

Indholdsfortegnelse
PS. er mA�rket opdateret indsat i indholdsfortegnelsen, er punktet opdateret indenfor de sidste 14 dage.A� A�
Planlagte instruktA?rmA?der 2016. Planlagte interne kurser 2016
Planlagte bestyrelsesmA?der – 2016 Skemaer til brug i arbejdet i Frederiksberg Teater.
Planlagte Cafeaftner 2016 InstruktA?rliste
Visionsdag 2016 Kontortid (Teaterleder)

KA�re frivillige medarbejdere
Denne side er for alle frivillige medarbejdere pA? Frederiksberg Teater.
Her vil du kunne holde dig informeret om holdledelsesmA?der, bestyrelsesmA?der, cafeaftner mv. Desuden vil der ligge forskellige skemaer til brug ved arbejdet med dit teaterhold, samt regler/love mv. i PDF format.

Vi strammer nu op omkring instruktA?rmA?derne, da vi fA?ler at nogen nedprioriterer, og vi (ledelsen) fA?ler der er sA? mange informationer/punkter der er vigtige pA? mA?derne, som alle bA?r informeres om.
SA? fremover er der mA?depligt for samtlige instruktA?rer/Produktionsleder/Assistenter, er man syg eller pA? job kan man selvfA?lgelig ikke komme, har man A?vedag skal mindst enA? instruktA?r/produktionsleder deltage, kan det ikke lade sig gA?re skal den alm. A?vedag aflyses.
Det handler ogsA? om, at vi kan ikke kan forlange af vores medlemmer de skal mA?de frem, hvis vi ikke selv kan opfylde de krav vi stiller til vores medlemmer, og kravet ang. fremmA?de til holdledelsesmA?derne stA?r i alle vores jobannoncer. og det handler ogsA? om at acceptere det arbejde ledelsen pA? teatret laver, og det klan ikke komme bag pA? nogen, at der er mA?de, da disse mA?der bliver planlagt for et A?r af gangen.

Teaterleder: Gert V. Nielsen.

Kontortid:
Normal kontortid er: Tirsdag fra kl.18.00 – kl. 20.00.
Hvor Anita BjA�rk, Dorthe Jensen A�og Gert V. Nielsen vil vA�re tilstede.
Vores regnskabsmedarbejder Lisbeth Lundqvist.

Er der evt. A�ndring, aflysning af kontortiden f.eks. pA? grund af mA?der mv. bliver det anfA?rt her i denne rubrik.
Der er ikke kontortid i dag 4. oktober, da kontoret er til mA?de i Frederiksberg Kommune om det nye booking system.

Planlagte arbejdsfredage
Ingen.

Vi har virkelig brug for jeres hjA�lp, da vi ellers risikere at vi mA? lukke vores kostumerum af for en periode, indtil der er kommet styr pA? vores kostumer.

Vi skal bl.a. have pakket alle vores kostumer ned, sorteret ud i vores kostumer og alle voksenkostumer skal kA?res til det nye sted som skal fungerer som kostumerum for voksen kostumer.
Planlagte holdledelsesmA?der i 2016/2017.
(Alle mA?der starter kl. 19.00 og pA?regnes at slutte kl.21.30).
Der mA?depligt for samtlige instruktA?rer/Produktionsleder/Assistenter, er man syg eller pA? job kan man selvfA?lgelig ikke komme, har man A?vedag skal mindst enA? instruktA?r/produktionsleder deltage, kan det ikke lade sig gA?re skal den alm. A?vedag aflyses.

Mandag D. 10. oktober A�- (Kaffebrygning/indkA?b: BA?rnemix).

Tirsdag D. 10. januar
– (Kaffebrygning/indkA?b: Paletten).
Planlagte bestyrelsesmA?der – 2016
Torsdag den 17. November. A�

Planlagte Cafeaftner 2016

 

Visionsdag 2016
Dato:
26. August.
Vi forventer at samtlige instruktA?rer, produktionsledere deltager denne dag.

Tid: kl.11.00 til 16.30 – Herefter tager vi alle ud og spiser, pA? teatret regning.
Sted: Frederiksberg Teater
Sidst pA? mA?det planlA�gning af forA?ret forestillinger.

Planlagte interne kurser 2016
Der bliver et sminkekursus i forA?ret
(NA�rmere besked tilgA?r)

 

Frederiksberg Dage 2017
9 – 10 – 11 juni.

 

Skemaer/informationer til brug i arbejdet i Frederiksberg Teater.

Ferieskemaer
(Skolerne pA? Frederiksberg)
Ferieskema 2012 / 2013 (Skolerne pA? Frederiksberg) A�
Om Frederiksberg Teater.
Powerpoint fra Informationskursus for instruktA?rer og produktion:
KrA�ver man har PowerPoient pA? sin computer.
A�HENT HER

Skemaer/brochure til brug ved forestillinger
InstruktA?rliste: En brochure som hjA�lp til hvad du skal huske, ved forestillinger.
Har du Ideer, tilfA?jelser mv. ang. instruktA?rlisten sendes det til teamleder for PR. Gruppen Sarah Garde pA? mail: sarah@frederiksbergteater.dkA�
A�
Disse skemaer ligger ogsA? pA? instruktA?rcomputeren pA? kontoret i jeres holdmapper.
Da de her pA? siden er lavet i PDF format, kan du ikke skrive direkte i dem, men i jeres holdmapper pA? instruktA?rcomputeren ligger de i Word format, og kan udfyldes direkte, husk opret en mappe, hvor du kan gemme skemaerne i gem dem efterfA?lgende som: GEM SOMA�
Budget skema til bestyrelsen: Det skema bruges hvis jeres forestillings udgifter overstiger 5.000,- kr. Alle forestillinger der overstiger 5.000,- kr.A� belA?b skal godkendes af bestyrelsen. A�
Slut afregningsskema: Bruges ved afregning af forestillingen til kassereren – Afregning skal foregA? senest 14 dage efter forestillingens afslutning A�
Afregningsskema barsalg: Bruges ved afregning af barsalg til kassereren – afregning skal foregA? senest 14 dage efter forestillingens afslutning A�
Billetsalg nettet: Vejledning i billetsalg nettet. A�
Aktivitetsskema til brug for DATS (Efter endt forestilling/arrangement).
Aktivitetsskema: Skemaet ligger i mappen pA? instruktA?rcomputeren pA? skrivebordet.
Skemaet er et aktivitets skema til DATS, og skal udfyldes efter endt forestilling/arrangement.
Skemaet sendes samlet ind af administrationen.A�
A�