Pressenyt

Infoside til pressen og andre nysgerrige sjA�le, om hvad der sker i Frederiksberg Teater.

Opdateret 1. august 2016
PrA�sentation af vores nye logo

Det at udarbejde et nyt logo til Frederiksberg Teater, det har vA�ret lA�nge undervejs, og med mange diskussioner, da det er et emne med mange fA?lelsesmA�ssige ting indover.

Da tegneren Lisbeth Keisler tegnede det i 1988, havde vi nogle krav til vores logo. Det skulle ikke ligne alle andre logoer for amatA?rteatre (med sur og glad maske), det skulle den gang vise at vores aktiviteter omhandlede teater og sang, og det var for bA?rn med bA?rn, og siden er logoet blev udbredt og kendt i mange kredse. Men Frederiksberg Teater har gennem A?rene udviklet sig til ogsA? at omhandle unge og voksne. Derfor trA�ngte det til at blive fornyet (opdateret) og nu har vi sA? valgt at A�ndre pA? vores logo. Men havde nogen forventet en revolution ang. det at A�ndre vores logo, sA? bliver de skuffet.

For selvom Frederiksberg Teater har udviklet sig meget gennem A?rene, sA? er vores grundideer med Frederiksberg Teater de samme, vi er en amatA?rteaterforening hvor vi sA�tter det sociale hA?jt, bA?de i forhold til vores bA?rn, unge og voksne. Vi skal vA�re et fristed hvor det er rart at komme, samtidig med at vi har en professionel tilgang til det at spille teater, og vores motto det er forsat: Vi skaber ikke stjerner, men hele mennesker.

Derfor har vi bibeholdt de to bA?rn fra det tidligere logo, gjort det ene barn lidt A�ldre, og indsat en voksen i logoet, sA? vi derved fortA�ller omverdenen at Frederiksberg Teater er for bA?rn, unge og voksne.

Opdateret 5. februar 2016
Venteliste

For fA?rste gang har vi nu fA?et bugt med vores venteliste, d.v.s. at alle bA?rn og unge der pA? nuvA�rende tidspunkt stA?r pA? ventelisten og og lidt til, kan se frem til at blive optaget i Frederiksberg Teater efter sommerferien 2016.

A�rsagen heri skal ses i at vi har lavet lidt om pA? vores struktur og Frederiksberg Teater starter et nyt teaterhold op for de 13 – 19 A?rige under navnet “TeenAct”.
Det har dog ikke vA�ret uden omkostninger, idet vi samtidig har mA?tte nedlA�gge vort Mixhold, der gennem mange A?r har taget sig at de stA?rre musikforestillinger.
Men vi har set det som en nA?dvendighed, da vi ellers ville fA? store problemer med at rykke vores bA?rnemedlemmer videre op til ungdomsholdende.

DesvA�rre mA? vi ogsA? erkende at vi ikke kan gA?re sA? meget ved vores venteliste til unge/voksenholdene (20 A?r og opefter), som igennem de seneste A?r er vokset stA?dt., men grundet pladsen kan vi ikke optage flere unge/voksen medlemmer , og det begrA�nser os desvA�rre i at lave flere tiltag og udvikle voksenomrA?det, ideer dem har vi ellers nok af.

OpdateretA� 12. november 2015.
“TeenAct”

Et nyt teaterhold ser dagens lys i 2016.
A�Onsdag den 17. august starter et nyt teaterhold med navnet “TeenAct”” for de 13 – 19 A?rige, og vi kan dermed mindske det pres der ellers ville blive pA? vores venteliste i 2017, og hvor der ogsA? skal vA�re plads til vores mange medlemmer der skal rykke fra et teaterhold op til et andet.
Det har samtidig vA�ret et stort A?nske fra Frederiksberg Teaters side om at oprette et teaterhold der kan lukke hullet vi har pA? ungdomssiden, da vi har oplevet en markant stA?rre sA?gning gennem de sidste par A?r, og netop har haft stor succes med vores ungdomshold pA? teateret.
Teaterholdets instruktA?rteam stA?r klar i kulissen, og uden af rA?be for meget, sA? bliver det i forvejen velkendte personer af instruktA?rer fra Frederiksberg Teater.
Teaterholdet “TeenAct” fA?r A?vedag onsdag fra kl.19.00 til 21.00.
OpdateretA� 1. august 1015.

Nye aldersinddelte teaterhold.
Efter sommerferien sker der en A�ndring af aldersgrupperne for teaterholdene Rollingerne og Spillopperne.
Efter i de sidste tre A?r at have lavet forsA?gsarbejde med andre former for aldersgrupper og i den forbindelse startede vi BA?rnemix (7 – 13 A?r)
har Frederiksberg Teater besluttet at, A�ndre alderen for de to yngste grupper i foreningen, det drejer sig om Rollingerne som nu bliver for 6 til 9 A?r. og for spilopperne der bliver fra 10 til 13 A?r.
Grunden til vi A�ndre aldersgrupperne for disse to hold er, at vi A?nsker endnu mere kvalitet i vort arbejde med disse to teaterhold, og at vi oprykningsmA�ssigt bliver mere fleksible nA?r der skal rykkes fra et teaterhold til et andet teaterhold.

Vi skal gA?re opmA�rksom pA?, at aldersA�ndringerne, ikke fA?r betydning for dette A?rs bA?rn der rykker videre op pA? teaterholdene, A�ndringerne fA?r fA?rst betydning fra nA�ste A?r.

Frederiksberg Teater A?nsker hele tiden, at udvikle foreningen uanset om det gA�lder arbejdet med vores bA?rn- unge eller voksen afd. mv. pA? teatret.

 

Opdateret den 5. Juli 2014
Vores spillesal under renovering.
Selvom vi holder sommerferie pA? Frederiksberg Teater, sover vi ikke Tornerose sA?vn.
Selvom vi stadig hA?ber og tror pA? at Frederiksberg Kommune kan vA�re behjA�lpelige med nye lokaler til Frederiksberg Teater, da lokaliteterne er ved at vA�re for smA? til alle vores aktiviteter, og der er ca. mellem tre og fire A?rs ventetid pA? vores bA?rne- og ungdomshold for, at blive en del af Frederiksberg Teater, sA? investere vi stadig penge i vores lokaler.
De sidste par A?r har vi brugt rigtig mange penge pA? tyverisikring, fornyelse ad vores vA�rksted, kostume rum og lige nu er det bl.a. vores lys og musikrum vi er i gang med at optimere, sA? vores mange frivillige medarbejdere i de forskellige team, fA?r lidt bedre arbejdsvilkA?r pA? teatret.

Og her i sommerferien er vi sA? gA?et i gang med et stA?rre projekt pA? Frederiksberg Teater, hvor vores teatersal den skal laves til en Black box, det giver os nye mulighed for at A�ndre rummet, og publikumsopstillingen og dermed vA�lge hvor i rummet vi vil spille.
Det fA?rste spadestik til Black boxen blev taget mandag den 30 juni, davores teknikere rev vores 17 A?r gammel teknikker boks ned, herefter kan arbejdet gA? i gang.

FA?rste skal loftbelysningen A�ndres sA? vores alm. belysning i salen bliver bedre nA?r vi A?ver her, herefter skal gulvbelA�gningen udskiftes, og salen males sort, og sidstA� men ikke mindst skal der trA�kkes nye kabler til vores spille lys og til lyd
Arbejdet bliver udfA?rt i samarbejde med:
M.B. Frederiksen & SA?n A/S (Gulve) og El-installatA?r Lindeskov (Sals lys), og med hjA�lp af vores mange frivillige medarbejdere.
A?konomien stA?r: Frederiksberg Kommune – Frederiksberg ejendomsselskab og Frederiksberg Teater for.

I sammen omgang bliver der lagt ny gulvbelA�gning i kA?kkenet og i salen pA? fA?rste sal.A�A�A�A� A�A�A�A�A�